Każda historia ma swój początek...Zdecydowałam się na stworzenie tego bloga głównie z tego powodu, aby zapisane jeszcze na studiach prace semestralne, nie zagubiły się w czasie i przestrzeni. Nie jest ich dużo, więc kiedy te zachowane przeze mnie czy to w plikach, czy na papierze -- o te martwię się najbardziej, jako że co pewien czas, wyrzucam z szaf coraz to więcej makulatury i nie ręczę za siebie, czy przez przypadek nie wyrzucę któregoś dnia właśnie tych tekstów -- skończą się, zacznę tu publikować ciekawe i wartościowe według mnie teksty i reportaże, których mam pełno w bazie danych.

Ktoś być może zapyta, po co to wszystko? Warto wszak zostawić coś po sobie, warto dzielić się myślą z innymi, pomagać innym zrozumieć, być może zainspirować. Ludzie uczą się od siebie nawzajem a przynajmniej tak być powinno i nie ma co się z tym faktem spierać, uważam więc, że byłoby rzeczą niewybaczalną, gdybym napisane przed paroma laty prace, nawet jeśli nie są one zbyt wielkim osiągnięciem naukowym, tak po prostu spaliła -- a tak właśnie kończą w moim domu stare gazety, ksera itp itd.

Pozwolę sobie publikować teksty w częściach, jako że są zbyt długie jak na jeden wpis. Z biegiem czasu zapewne blog ten stanie się też pewnego rodzaju manifestacją moich myśli, poglądów, etc. Jestem nieprzewidywalna, jestem "wodą". Poza tym odsyłam każdego zainteresowanego do macierzy, do bloga o szeroko rozumianej literaturze:(There, where they live Wookies!)


Translation:  
I decided to create this blog mainly for reason, to save all papers from philosophy  in time and space.

There is a lot of them, mostly in pc-files or on paper. I worry about them most, because as from time to time, i throw away from cabinet more and more waste paper and does not vouch for each other, whether by accident one day I just throw these texts definitly - so i started publish here interesting and valuable to me texts and reports, which I have in my big database.

Someone might ask, what for all this? I believe, after all, it's worth to leave something behind, share with others ours thoughts, helping others to understand, perhaps inspire them... am I right?

People learn from each other (well... in my opinion it should be like that, we cannot argue with this fact) so I think that it would be unforgivable to destroy a written a few years ago works, even if they are not too great achievement of science, without showing them to anyone... -- it's sad, but old newspapers, photocopies, texts ends in my house like that...

Allow myself to publish the texts in parts, as they are too long for one entry. Over time, in this blog will show probably also some kind of manifestation of my thoughts, views, etc.. I'm unpredictable, like "water" if you know what i mean... Besides, I refer anyone interested to my main blog about the literature:
(Where, where they live Wookies!)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!