Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2015

Martwy przez 48 minut katolicki ksiądz twierdzi, Bóg jest kobietą (Dead for 48 minutes, Catholic Priest claims God is female)

Obraz
English text in second part of this post!


Planowałam wstawić dzisiaj zupełnie inny post, ale przypadkowo - dzięki znajomemu bloggerowi - natknęłam się na ciekawy news sprzed niecałego miesiąca, na tyle ciekawy - iż nie chcę aby zginął w sieci bezpowrotnie. Co raczej nie powinno go spotkać, gdyż informację tę powieliło lotem błyskawicy niemal 16 milionów stron internetowych na całym świecie - od Stanów Zjednoczonych po Indie.

Kto jest minimalnie wtajemniczony w rodzaj studiów którym oddaję się od kilku lat - mam na myśli przewrót światopoglądowy na całej planecie przed tysiącami lat, w wyniku czego do władzy doszedł patriarchalny System, w którym żyjemy po dziś dzień - tego nie zdziwią moje słowa. Jestem agnostykiem w tym sensie iż nie wierzę w wykładnię jakiejkolwiek religii (dawnej czy obecnej) traktującej nt. istnienia boga/bogów, etc. Nie jestem jednakże ... ateistką. W głębi serca czuję że istnieje pewna moc - źródło wszelkiego życia we Wszechświecie - które dla wygody i z szacunku…

Delfiny naprawdę posiadają inteligencję na równi z człowiekiem oraz swój własny "język"!

Obraz
Tekst autorstwa:  Anna Lemind

*  Original Text in English  * called:  Further Proof That Dolphins Have Human-Like Intelligence and Their Own ‘Language’


Nie ulega wątpliwości, że delfiny są jednym z najpiękniejszych i najbardziej inteligentnych gatunków na tej planecie. Ich przyjacielska natura, skłonność do zabawy oraz niezwykła inteligencja sprawia, że większość ludzi na świecie uwielbia je. Co więcej, wydaje się, że delfiny wykazują się świadomością i umiejętnościami przypisywanymi zazwyczaj tylko ludziom.

Naukowcy z Emory University, w Atlancie, w amerykańskim stanie Georgia, używając specjalnych skanerów MRI do mapowania mózgu delfinów, porównywali uzyskane dane z innymi inteligentnymi ssakami, szczególnie z naczelnymi (które zwykło się uważać w duchu teorii Darwina, za bezpośrednich kuzynów homo sapiens, a czyniono to - co ważne - zawsze w skandalicznych warunkach, na siłę ucząc = tresując małpy, aby udawały język migowy. Hm... dlaczego?- B.S.). Skanywykazały, żemózgidelfinówsąaż…

"Sanktuarium Matki Natury" (z: Kosmologia dawnych Słowian) ~ Artur Kowalik. Część IV (ostatnia)

Obraz
Jest to - podrozdział 2.1: "Fizjograficzne realizacje Wyspy Bujan jako generatywnego centrum" pod red: prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Andrzej Szyjewski - na które składają się wybrane przeze mnie akapity. Moje prywatne doń uwagi/komentarze, zaznaczone są w tekście wyraźną pogrubioną na fioletowo czcionką!
Zakład Wydawniczy »NOMOS«
Kraków 2004

Część IV
(Część I - Tutaj*)
(Część II - Tutaj*)
(Część III -Tutaj*)Zachowana więc w kronice Helmolda (I 84) informacja o istnieniu atrium w gaju Słowian daje asumpt do sformułowania hipotezy o pochodzeniu etrusko-rzymskiego atrium w schemacie przestrzeni sakralnej od struktury archaicznych świętych gajów. Według Leszka Moszyńskiego, słowiańska nazwa ofiary treba wywodzi się od trebiti (lesi>), skąd trebiste 'kultowa polana w lesie', a następnie 'ołtarz', a jak wiadomo, w staroitalskich domach w atrium palono ogień (w: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Man-tu…