Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2012

"Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia" - Edmund Husserl. Cz. I

Obraz
"Chcę podjąć w tym wykładzie próbę obudzenia nowego zainteresowania tak szeroko dziś dyskutowanym tematem kryzysu europejskiego przez filozoficzne rozwinięcie historycznej idei (albo teleologicznego sensu) europejskiego człowieczeństwa. Jeżeli uda mi się przy tym wykazać istotne funkcje, jakie w ramach tego sensu winny pełnić filozofia i wyrosłe z filozofii nauki, kryzys Europy ukaże się nam w nowym świetle.
Zacznijmy od nawiązania do tego, co wszyscy dobrze znamy, do różnicy między naukową medycyną przyrodniczą a tak zwaną „ludową medycyną naturalną". Podczas gdy ta ostatnia czerpie swe soki z naiwnej empirii i tradycji, to źródłem medycyny naukowej jest spożytkowanie wyników nauk czysto teoretycznych, nauk o ludzkiej cielesności, a więc przede wszystkim anatomii i fizjologii. Te z kolei opierają się na naukach podstawowych wyjaśniających przyrodę najogólniej, tj. na fizyce i chemii.
Przejdźmy teraz od ludzkiej cielesności do ludzkiej duchowości, do tematu tak zwanych nauk…

"Opowieść o dwóch antyutopiach" - Francis Fukuyama. Nieuchronna droga w przyszłość czy upadek na wieczność? Część I

Obraz
~  Opowieść o dwóch antyutopiach  ~

"Zagrożenie człowieka nie pochodzi od niebezpiecznego, być może, dla życia działania maszyn i aparatury technicznej. Właściwe zagrożenie już dotknęło człowieka w jego istocie. Panowanie zestawu grozi tym, że człowiekowi mogłoby zostać odmówione wkroczenie w bardziej źródłowe odkrywanie, a w ten sposób także doświadczanie przekazu bardziej początkowej prawdy" -- Martin Heidegger, "Pytanie o technikę" (w: "Technika i zwrot", tłum. Janusz Mizera, Kraków 2002, s. 36).

Urodziłem się w 1952 roku, w samym szczycie amerykańskiego wyżu demograficznego. Dla każdego, kto tak jak ja dorastał w połowie XX wieku, przyszłość i czyhające tam koszmary opisywały dwie książki - Rok 1984 George’a Orwella (pierwsze wydanie w 1949 roku) oraz Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya (wydana w 1932 roku).

Te dwie książki były dużo bardziej prorocze, niż ktokolwiek wówczas sądził, ponieważ skupiały się na dwóch różnych obszarach techniki, które mia…