Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2016

"O naturze wszechrzeczy" (De rerum natura) ~ Titus Lucretius (Lukrecjusz) Carus. Część XII

Obraz
KSIĘGA DWUNASTA (ostatnia)
(Część I - TUTAJ*)
(Część II - TUTAJ*)
(Część III - TUTAJ*) (Część IV - TUTAJ*) (Część V - TUTAJ*) (Część VI - TUTAJ*) (Część VII - TUTAJ*) (Część VIII - TUTAJ*)
(Część IX - TUTAJ*)
(CZĘŚĆ X - TUTAJ*)


Teraz ci będę naturę miejsc i jezior tłumaczyć
Awerneńskich. A naprzód powiem, co nazwa ta znaczy.
Otóż stąd się wywodzi takie okolic tych imię,
Że ptactwo żyć w nich nie może, zaraz spada i ginie.
Bo gdy skrzydlaci goście przybędą tam niebacznie
Zaraz im skrzydeł żagle słabość podcinać zacznie,
Kark omdlewa, aż z wolna spadają nieuchronnie
Na ziemię, jeśli ziemia pod nimi, albo w tonie
Jeziora, gdy nad wodą nagła ich niemoc znuży.
Tak jest opodal miasta Kumy, gdzie z niskich wzgórzy
Biją gorące źródła i dymi siarki wyziew,
Tak w ateńskiej warowni, u szczytu góry, bliżej
Świętego miejsca Pallas Trytońskiej, gdzie ni razu
Kruki nie przyfruwają do ofiarnego głazu,
Nawet wtedy, gdy świeża krew zwierząt spływa po nim.
Nie strach przed najczujniejszą boginią każe stronić
Ptako…

"Key To The Universe" ~ Harriette Augusta Curtiss. Part III - The ,O' As The Golden Egg

Obraz
PART I (Część I)- HERE (TUTAJ) PART II (CZĘŚĆ II) - HERE (TUTAJ)

"Brahma, the self-existing, "desiring to produce
various creatures from his own body, first, with
a thought, created the waters, and deposited in
them a seed. This seed became a golden egg,
resplendent as the sun, in which he himself
was born as- Brahma, the progenitor of all
worlds."
~ Sanskrit Texts, Muir, 27.

"Thus when the Orphic poet desired to go
further back than the point to which the Hesiodic
theogony traces the generation of the Kosmos,
he traced the Universe to the great mundane
egg produced by Chronos, time, out of Chaos and
Aither - a symbol answering to the mighty
mixing-bowl of the Platonic demiourgos, and akin
to all the circular, oval or boat-shaped emblems
of fertility."
~ The Mythology of She Aryan
Nations, Cox, 437.


The ,O' is the "golden egg" or the "serpent's egg," the Womb of Nature front which the universe is hatched; an universal symbol.
"The mystery of the ap…