Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2011

Świat jest pełen symboli: C

Obraz
1.  Cedr
Cedr z Libanu często jest wspominany w Biblii, ze względu na swoje rozmiary uchodził za symbol wielkości i wzniosłości, a ze względu na trwałość jego drewna za symbol siły i wytrwałości. Podobnie jak wszystkie drzewa iglaste cedr jest także symbolem nieśmiertelności. W średniowieczu cedr łączono z kultem Maryi.

2.  Centaur
Dzika, fantastyczna istota z mitologii greckiej o ciele konia, z głową i tułowiem męskim. Centaury (poza Chironem), uchodziły za prymitywne i bezrozumne, i najczęściej interpretowano je jako alegorię cech zwierzęcych człowieka. Cechy ludzkie (w przeciwieństwie do nich pozostaje jeździec poskramiający siły zwierzęce) tłumaczono jako symbol cielesno-duchowego dualizmu natury człowieka. W sztuce średniowiecza przedstawiano centaury, często ze strzałami i łukami, przede wszystkim na fryzach i kapitelach; zwykle oznaczały występki i grzechy, kacerza lub diabła. Uciekający i strzelający do tyłu centaur może zresztą także obrazować człowieka w walce ze złem. W sztu…

"Cztery filary medycyny" - Paracelsus

Obraz
Cztery Filary Medycyny
Rozdział z książki: "Paracelsus: Lekarz. Alchemik -- Sztuka Ognia"; Tłumaczenie: Katarzyna Wójcik Wydawnictwo Patra. Wrocław 2003; s. 90-100.


W Księdze "Paragranum" Paracelsus opisuje cztery filary, na których powinna opierać się sztuka uzdrawiania. Są to: filozofia, astronomia, alchemia i czwarty, główny filar -- cnota. Filozofia i astronomia są tu podstawą rozumienia zagadnień medycznych i dla Paracelsusa stanowią jedność. Obie bowiem opierają się na wiedzy już od tysięcy lat znanej wyłącznie wtajemniczonym, a której korzenie sięgają aż do starożytnych egipskich obrzędów kultowych.
Filozofia

Tak więc leży filozofia w centrum wszelakich chorób z ich rodzajami, swoistą materią i właściwościami, bowiem istotę każdej choroby można zrozumieć poprzez filozofię. Choroba przychodzi z Natury, lecz z Natury przychodzi też uzdrowienie, nie zaś od lekarza.
Filozofia jest zdaniem Paracelsusa, drogą do duchowego i zmysłowego zrozumienia istoty wszystkich …

"Szekina (lub Szechina) w literaturze żydowskiej" - ks. Norbert Mendecki

Obraz
Ks. Norbert Mendecki
SZEKINA W LITERATURZE ŻYDOWSKIEJ.
CHRYSTUS A SZEKINA

Tekst ten znalazłam jakiś czas temu na kompie, niestety poza autorem i miejscem jego napisania -- Wiedeń -- nie mam informacji, kiedy dokładnie go napisano. Być może jednak przyda się komuś lub rozjaśni, czym jest Szekina i dlaczego we współczesnej kulturze świata, tak łatwo się o Niej zapomina ;)

Świątynia Salomona uchodziła za mieszkanie niewidzialnego Boga. Według 1 Krl 8,10-13 w świątyni jerozolimskiej mieszkała chwała (kabod) Pańska. Stąd pochodzi słowo szekina, oznaczające "zamieszkanie" jako personifikację bożej obecności w świecie. Terminu szekina używano zastępczo dla pojęcia Boga, by zapobiec jego antropomorfizacji. Dla przykładu Wj 34,6; ,,I JHWH przeszedł obok jego (= Mojżeszowego) oblicza". W okresie pobiblijnym zastąpiono imię JHWH -Szekiną. Targum Onkelos brzmi: ,,I Bóg kazał Szekinie przejść przed jego obliczem", TJ2 mówi: ,,I przeszła obok niego chwała Szekiny Pana". "…

"Witold Gombrowicz" - Ujrzeć choć raz ojczyznę w jestestwie swoim!

Obraz
Witold Gombrowicz, prozaik, dramaturg, eseista, dla mnie osobiście jest jednym z największych pisarzy polskich, artystą nietuzinkowym, kimś do którego twórczości trzeba dorosnąć, aby w miarę dobrze ją zrozumieć i docenić; kimś kto nie daje się łatwo sklasyfikować, kto narusza często naszą własną percepcję, właśnie przez to, że tak skutecznie się jej wymyka. To przede wszystkim Artysta, on, podobnie jak Miłosz, Herbert, Lem, Kołakowski, należy do tego grona Polaków, których oceniam wyłącznie przez pryzmat twórczości, gdyż taki winien być jedyny sposób postrzegania ludzi wybitnych. Nasłuchałam się już tyle o nich, o ich rzekomej współpracy lub zdradzie, iż gdybym miała kierować się ich przekonaniami, tylko i wyłącznie, z góry musiałabym zarzucić czytanie i studiowanie ich dzieł, a tego uczynić nie mogę, gdyż odcisnęły one we mnie zbyt wielkie piętno, ażebym mogła być aż tak małostkowa. Tym bardziej iż żyjąc w takim poplątanym kraju jak Polska, gdzie de facto do dzisiaj nie można mieć pe…