Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2015

"The Origins Of The Space Gods" ~ Jason Colavito (Part 1/2)

Obraz
Source of this text- Jason Colavito -


I. Aliens in the MythosOne of the most dramatic ideas found in the Cthulhu Mythos is the suggestion that extraterrestrial beings arrived on earth in the distant past, were responsible for ancient works of monumental stone architecture and inspired mankind’s earliest mythologies and religions. In the 1970s, this basic premise was resurrected as the “ancient astronaut theory,” a hypothesis that gained widespread popularity thanks to Swiss - Erich von Däniken’s book Chariots of the Gods (1968) and its television adaptation, In Search of Ancient Astronauts (1973), hosted by Rod Serling, of Twilight Zone fame. According to research done by Kenneth L. Feder, at the height of von Däniken’s popularity in the 1970s and ’80s one in four college students accepted the ancient astronaut theory, but twenty years later less than ten percent did. Though mainstream science does not recognize extraterrestrial intervention in human history, the theory continues to …

Allah – Bóg Księżyca Sin. Czyli: Nie ważne w co wierzysz, jeśli tylko wierzysz?

Obraz
Słowem wstępu: Na tekst ten składa się kilka odrębnych źródeł, które zmieszałam ze sobą dla uzyskania pewnej formy. Podstawą był tekst zamieszczony na blogu*, który częściowo pokrywał się z moimi własnymi dociekaniami w tym temacie. Następnie skorzystałam z publikacji "Religie uniwersalistyczne. Zarys dziejów"(Iskry, W-wa, 1982), w którym mieści się ciekawy tekst Edwarda Szymańskiego nt. "Islamu pierwotnego". Część zamieszczonych poniżej informacji pochodzi również z takich książek jak: "Zapomniany świat Sumerów" ~ Mariana Bielickiego (PIW, W-wa, 1969) oraz "Mitologia Mezopotamii" ~ Krystyny Łyczkowskiej oraz Krystyny Szarzyńskiej (W-wa, 1981). Korzystałam również z paru źródeł internetowych (linki zamieszczone w tekście).

Miałam pewien zamysł w głowie. Nie chciałam zagłębiać się ani w teologiczne dysputy, ani też w ideologiczny bełkot. Chciałam jedynie przedstawić kilka istotnych szczegółów dotyczących pre-islamskich czasów, które wiążą się ze w…

"Powrót Bogini: Róży Kosmosu, Matki bogów i ludzi, Bożej Mądrości" - Jerzy Prokopiuk. Część II

Obraz
Część I (Part I of this text) = HERE*

Kościół chrześcijański (jednolity do Wielkiej Schizmy z 1057 r.) pozostawiał zarówno Sofię, jak i Marię - jako Matkę Jezusa Chrystusa, w ukryciu aż do Soboru w Efezie w 431 r. Kościół wschodni „... flirtował z równaniem Sofia — Maria — jak pisze Ashe — ale w ogólności wycofał się z tego”; dopiero prawosławie rosyjskie termin Sofii zastosowało do Marii — i wyraziło to w swych ikonach — w stopniu dotychczas niespotykanym. Sobór w Efezie był sceną walki między patriarchą Konstantynopola Nestoriuszem (381-451) a patriarchą Aleksandrii Cyrylem (zm. 444 r.). „Wyciągnął on (Nestoriusz) konsekwencje z dogmatu o Trójcy Świętej ustanowionego na Soborach w Nicei w 325 r. i w Konstantynopolu w 381 r.: jeśli Chrystus jest współistotny z Bogiem Ojcem, to jak należy pojmować postać Marii, pytał. Zwyczajowo o Matce Jezusa zwykło się mówić jako o Theotokos (Bożej Rodzicielce), po łacinie: Mater Dei. Nestoriusz wątpił w słuszność tego predykatu. Żadne ciało ludzkie…