Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2015

"Gnosis: Sacred Teaching of All Ages" ~ Charles William Heckethorn (few selected fragments)

Obraz
The Magi


Magus is derived from Maja*, the mirror wherein Brahm, according to Indian (hindu) mythology, from all eternity beholds himself and all his power and wonders. Hence also our terms magia, magic, image, imaginations, all implying the fixing in a form, figure, or creature - these words being synonymous - of the potencies of the primeval, structureless, living matter. The Magnus, therefore, is one that makes the operations of the Eternal Life his study. 
* Word magus from mahat (,great'), but according to hindu mythology, mahatit and pirkirti are brought forth by jotna (,power'), the offspring of Maja, so that the latter truly is the etymon of "Magnus". The Magi, as the ancient priests of Persia were called, did not constitute a doctrine or religion only; they constituted a monarchy - their power truly was that of kings. And this fact is still commemorated by the circumstance that the Magi recorded to have been led by the star to the cradle Sun God (Adonis, Jesu…

"O naturze wszechrzeczy" (De rerum natura) ~ Titus Lucretius (Lukrecjusz) Carus. Część VIII

Obraz
KSIĘGA ÓSMA

(Część I - TUTAJ*)
(Część II - TUTAJ*)
(Część III - TUTAJ*) (Część IV - TUTAJ*) (Część V - TUTAJ*) (Część VI - TUTAJ*) (Część VII - TUTAJ*)

Kto by mógł dobyć z piersi na prawd i odkryć chwałę
Dosyć potężne słowa i pieśni dość wspaniałe?
Któż by tak mową władał, by się pokusił sławić
Zasługi tego męża, który nam pozostawił
Tyle zdobyczy serca i tyle myśli dzielnych?
Nie byłby to, zaiste, człowiek, jak ja, śmiertelny.
Bo jeśli słowa szczere posłać mam do twych uszu,
Powiem, że on był bogiem. Bogiem zostanie, Memmiuszu,
On, który pierwszy podał wszystkie sposoby żywota
Dziś nazywane mądrością. On siłą swą wymotał,
Wydobył z głębi mroków, stawił na światła szczycie
Obdarzone nareszcie spokojem ludzkie życie.  Popatrz, co dotąd nam dano za bogów różnych przyczyną:
Ceres zrodziła zboże, Bachus dał ludziom wino —
A przecież życie bez nich obyłoby się lekko
I nawet głosi fama, że kędyś tam, daleko,
Mieszka lud, co bez zboża i wina życie przędzie.
Ale bez czystej piersi cóż życie warte będzie?
Tym bardziej …

# Lately in Science, not Fiction. Part 1

Obraz
1.  Researchers Made Artificial Cells That Can Replicate Themselves

“Scientists have a pretty good theory for how life on Earth began: Meteorites that bombarded our planet brought simple carbon-based compounds called amino acids (like discovery of air on comet 67P / Churyumov-Gerasimenko and other elements = link*).

Eventually, slowly, these chemicals combined to make cells, which were then able to replicate and become the increasingly complex forms of life that we have today.

But researchers didn’t quite understand the mechanisms through which the earliest life forms evolved; though these cells were able to replicate, they were not yet alive.

Now a team of Japanese biologists has created artificial cells similar to those that might have first existed on Earth to better understand how they might have started to divide and evolve, according to a study published today in Nature Communications.

The researchers made a synthetic “protocell” made of DNA and proteins packaged ins…

"Z gwiezdnego pyłu powstałeś Człowiecze.. * From the Stardust You're Created, Dude! - Part VIII

Obraz
The Great Red Spot (GRS) is a persistent anticyclonic storm, 22° south of Jupiter's equator; observations from Earth establish a minimum storm lifetime of 350 years. A storm was described as a "permanent spot" by Gian Domenico Cassini after observing the feature in July 1665 with his instrument-maker Eustachio Divini.

Wielka Czerwona Plama – ogromny stały antycyklon od co najmniej 350 lat wiejący na Jowiszu, 22° na południe od równika. Burza jest na tyle duża, że można ją obserwować z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów. Jako pierwszy zobaczył ją brytyjski fizyk i wynalazca Robert Hooke w 1664 roku, następnie rok później Gian Domenico Cassini.Io is the innermost of the four Galilean moons of the planet Jupiter. It is the fourth-largest moon, has the highest density of all the moons, and is the driest known object in the Solar System. It was discovered in 1610 and was named after the mythological character Io, a priestess of Hera who became one of Zeus's lovers. Wi…