Claude Levi Strauss - Krótka Notka Biograficzna


Biografia: Claude Levi Strauss


Claude Levi-Strauss urodził się 28 listopada 1908 roku w Brukseli (Belgia), w rodzinie francuskich Żydów, by rok później przenieść się wraz z nimi do Paryża. Ojciec Claude'a był artystą. W 1932 roku ukończył studia na Sorbonie, na kierunku prawa i filozofii. W czasie studiów wchodził w skład towarzyskiej grupy młodej inteligencji francuskiej, do której należeli też późniejsi wybitni intelektualiści, m.in. Maurice Merleau-Ponty i Simone de Beauvoir. Czytywał dzieła „mistrzów" francuskiej szkoły socjologii: Saint Simone'a, Comte'a, Durkheima i Maussa. W latach 1932-1934 pracował jako nauczyciel w liceum. Później, jak napisał w swych wspomnieniach, dwa wydarzenia zmieniły jego życie. Jednym było przeczytanie książki Roberta Lowie „Społeczeństwo pierwotne"; miała ona rozbudzić w nim zainteresowanie problematyką etnograficzną. Drugim wydarzeniem była propozycja objęcia stanowiska profesora socjologii na uniwersytecie w Sao Paulo. W latach 1938 - 1939 brał udział w finansowanej przez rząd francuski ekspedycji w głąb Brazylii. Wynikiem czego powstała pierwsza praca Levi Straussa z etnologii strukturalnej(La Vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara) opublikowana jednak dopiero w 1948r. Wspomnienia z tego okresu zawarte są zaś w najbardziej chyba znanej książce Levi-Straussa „Smutek tropików"(1955). W 1941r. przeniósł się do Nowego Jorku, gdyż jako Żyd utracił prawo do nauczania w swym kraju. Rozpoczął pracę w New School of Social Research. Tam spotkał się z Romanem Jacobsonem, językoznawcą związanym z Praskim Kołem Lingwistycznym. Spotkanie to okazało się ważne dla jego dalszej działalności. W latach 1946-1947 był attache kulturalnym ambasady francuskiej. Następnie od 1953 do 1960r. Piastował urząd Sekretarza generalnego Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych. W 1959 roku objął katedrę Antropologii Społecznej w College de France. Rok wcześniej wydał swoje słynne dzieło : Antropologia strukturalna. Następnie ukazały się najbardziej znane książki Levi-Straussa: Myśl nieoswojona oraz Totemizm (1962), trzytomowe dzieło Mythologiques w latach 1964-67, w 1971 ukazał się 4 tom, Drogi masek (1975), w między czasie otrzymał Złoty Medal, najwyższe francuskie odznaczenie (1968). W 1982 roku ustępuje z Katedry Antropologii. W 1983 ukazuje się Spojrzenie z oddali, Paroles donnees w 1984 a w 1991 Opowieść o rysiu. Uznawany jest za twórcę współczesnego strukturalizmu, przyczynił się do powstania wielu nowych gałęzi wiedzy, w tym językoznawstwa, i etnologii. Zajmował się również socjologią. Jest jednomyślnie uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela antropologii społecznej poza krajami anglojęzycznymi. Najbardziej charakterystyczną cechą jego książek, zarówno w wersji francuskiej, jak i angielskiej jest niezrozumiałość. Niektórzy skłonni są go posądzać o hochsztaplerstwo intelektualne. Ma znacznie więcej krytyków niż uczniów, nawet dziś. Ciekawostką może za to być fakt, iż Strauss jak jego słynny poprzednik, pasjonował się też muzyką. Napisał nawet jedną „Uwerturę" a właściwie wstęp do niej.

Popularne posty z tego bloga

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!

"Myśli" - Seneka. Część VII