Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2011

"Dzieje sześciu pojęć" - Władysław Tatarkiewicz; część V

Obraz
Są jeszcze inne możliwości definicji: "Cechą swoistą sztuki jest twórczość"; to jednak byłaby definicja zbyt szeroka, bo twórczość jest nie tylko w sztuce, ale w nauce, technice, organizacji społecznej. Albo: "Cechą swoistą sztuki jest wytwarzanie bez reguł" (byłaby to definicja szczególna przez to, że stanowiłaby przeciwieństwo starożytnej definicji sztuki). Ta znów definicja byłaby zbyt wąska. Podobnie taka definicja: "Cechą swoistą sztuki jest wytwarzanie rzeczy nierealnych", czyli - jak mówiono już w starożytności - "wytwarzanie iluzji". Inna rzecz, że żadna z wysuwanych definicji nie jest bez podstawy: zwłaszcza owe sześć fundamentalnych definicji. Każda z nich bowiem może się powołać na pewne dzieła sztuki, bardziej lub mniej liczne, na pewne typy i prądy w sztuce. Ale rzecz w tym, że żadna z nich nie odpowiada wszystkim, a to jest dla definicji niezbędne; żadna nie obejmuje całego zakresu przedmiotów nazywanych "sztuką". Wszyst…

Świat jest pełen symboli: E

Obraz
1.  Ecclesia -- Kościół

Jako personifikacja (Ecclesia) często przedstawiany w przeciwieństwie do zaślepionej Synagogi (= przepaska na oczach) z otwartymi oczami, koroną i triumfalnym sztandarem. Kościół ze swej strony zapowiada symbolicznie niebiańską Jerozolimę, królestwo wybranych. Z religijnego punktu widzenia jest to organizacja grupująca ludzi jednego wyznania, zwłaszcza w chrześcijaństwie (np. Kościół katolicki, ewangelicki, prawosławny). Z architektonicznego punktu widzenia: budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego. Kościoły dzielą się na: bazyliki, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, farne i klasztorne; według ukształtowania bryły arch. rozróżnia się: kościoły halowe, o założeniu podłużnym i centralne. Jako świątynia chrześcijan, pochodzi także od słów: templum, aedes sacra. Symbolika snów:  symbol ofiary, przy czym może chodzić o spełnienie naszego szczęścia albo o jego poświęcenie (ofiarowanie). Kościół może symbolizować dojrzewanie psychiczne, rozwój um…

"Jedność" - Karl Albert

Obraz
Rozdział ten pochodzi z książki: 

"Wprowadzenie do filozoficznej mistyki"
[Seria: Daimonion. Wyd. ANTYK, Kęty 2002]

Temat doświadczenia jedności wszelkich jestestw jest nader frapująco przedstawiony w powieści Hölderlina, "Hyperion". Ernst Cassirer odnotował w swej rozprawie Hölderlin und der deutsche Idealismus w odniesieniu do interesujących nas -- przytoczonych niżej -- tekstów, że wyrażają one to "podstawowe odczucie", które przewija się przez całą powieść. Pierwszy proponowany do rozważenia fragment brzmi następująco:
"O, szczęsna naturo! Nie wiem, co się ze mną dzieje, gdy spoglądam na twe piękno, ale wszelka rozkosz niebios spływa łzami, które wypłakuję przed tobą, kochanek przed ukochaną.Moja cała istota nasłuchuje oniemiała, gdy delikatne powiewy wiatru pieszczą mą pierś. Zatracony w odległym błękicie, koję wzrok w górnym eterze i topię w świętym morzu, i jest mi tak, jakby pokrewny duch otwierał przede mną ramiona, jakby ból mej samotności ro…

"The Mystery of Consciousness" -- Sam Harris. Część II

Obraz
The universe is filled with physical phenomena that appear devoid of consciousness. From the birth of stars and planets, to the early stages of cell division in a human embryo, the structures and processes we find in Nature seem to lack an inner life. At some point in the development of certain complex organisms, however, consciousness emerges. This miracle does not depend on a change of materials—for you and I are built of the same atoms as a fern or a ham sandwich. Rather, it must be a matter of organization. Arranging atoms in a certain way appears to bring consciousness into being. And this fact is among the deepest mysteries given to us to contemplate.

Many readers of my previous essay did not understand why the emergence of consciousness should pose a special problem to science. Every feature of the human mind and body emerges over the course development: Why is consciousness more perplexing than language or digestion? The problem, however, is that the distance betw…

"The Mystery of Consciousness" -- Sam Harris. Część I

Obraz
Dzisiaj dla odmiany wklejam interesujący tekst Sama Harrisa, filozofa amerykańskiego. Nie zamierzam w najbliższym czasie bawić się w tłumaczenie, translator może pomóc tym, którzy nie znają angielskiego. Tekst ten pochodzi ze strony Sama, którą znajdziecie pod jego zdjęciem. Chciałam zachować ów tekst także u siebie, co by nie zniknął w odmętach internetu. Druga część, w niedługim czasie. Dla niezorientowanych, tekst ma tytuł:"Tajemnica Świadomości".
* Sam Harris, 11.10.2011r.


You are not aware of the electrochemical events occurring at each of the trillion synapses in your brain at this moment. But you are aware, however dimly, of sights, sounds, sensations, thoughts, and moods. At the level of your experience, you are not a body of cells, organelles, and atoms; you are consciousness and its ever-changing contents, passing through various stages of wakefulness and sleep, and from cradle to grave.

The term “consciousness” is notoriously difficult to define. Consequent…

"Dezintegracja formy w sztuce współczesnej" - Herbert Read

Obraz
[Tekst (rozdział) pochodzi z książki "O pochodzeniu formy w sztuce", PIW, 1973r.]

Nim przejdę do dezintegracji formy w sztuce współczesnej, powinienem może zdefiniować, co rozumiem przez integralność sztuki. Moim podstawowym założeniem jest, iż sztuka stanowi zjawisko biologiczne. Sztuka jako działalność charakterystyczna dla rodzaju ludzkiego istnieje od czasu, kiedy gatunki wyłoniły się z mroków prehistorii, mamy zaś wiele podstaw, aby twierdzić, że sztuka, która jest umiejętnością potrzebną dla nadawania znaczenia kształtom dzieł rąk ludzkich, współdziałała się w pojawianiu się tych gatunków. Człowiek ucywilizował się do tego stopnia, że mógł doskonalić przedmioty prostej użyteczności, narzędzia i gospodarkę, które były istotne dla zachowania życia. Nawet społeczne aspekty najwcześniejszych cywilizacji można tylko w tym stopniu nazwać "społecznymi", w jakim przekraczają one wymogi praktyczności, aby egzekwować zasady równości i sprawiedliwości -- zasady, które k…