Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2015

"Fizyka a filozofia" ~ Werner Karl Heisenberg. Część II

Obraz
Przekład Stefana Amsterdamskiego Część II (część I - Tutaj*): 
"Kopenhaska  Interpretacja Teorii Kwantów"Punktem wyjścia interpretacji kopenhaskiej jest pa­radoks. Każde doświadczenie fizyczne, niezależnie od tego, czy dotyczy zjawisk życia codziennego, czy też mikroświata, może być opisane wyłącznie w terminach fizyki klasycznej. Język pojęć klasycznych jest języ­kiem, którym posługujemy się, gdy opisujemy doświad­czenia oraz ich wyniki. Pojęć tych nie umiemy i nie możemy zastąpić innymi. Jednocześnie jednak relacje nieoznaczoności ograniczają zakres stosowalności tych pojęć. O ograniczeniu stosowalności pojęć klasycznych musimy pamiętać, gdy się nimi posługujemy; nie potra­fimy jednak udoskonalić tych pojęć.

Lepiej zrozumieć ten paradoks można dzięki po­równaniu dwóch rodzajów interpretacji doświadczeń: interpretacji opartej na mechanice klasycznej oraz in­terpretacji opartej na mechanice kwantowej.

W mecha­nice newtonowskiej punktem wyjścia mogą być na przykład pomi…

"O naturze wszechrzeczy" (De rerum natura) ~ Titus Lucretius (Lukrecjusz) Carus. Część VI

Obraz
KSIĘGA SZÓSTA
(Część I - TUTAJ*)
(Część II - TUTAJ*)
(Część III - TUTAJ*) (Część IV - TUTAJ*) (Część V - TUTAJ*)

 Stopą niczyją nie tknięte zdeptuję szlaki Pieryd.
Miło do czystych krynic przystąpić pierwszy z ludzi
I nieskalaną wodą żar własnej piersi studzić.
Milej Muz kochankowi iść wzwyż po takie wieńce,
Które ozdobią skronie mnie i nikomu więcej.
Uczę o wielkich rzeczach i stromą idę drogą,
Rwąc religijne więzy i kłam zadając bogom.
A choć w ciemności wkraczam, rwąc po systemie system,
Patrz słów mych: jakie dźwięczne! Patrz pieśni: jak przejrzyste!
Bo zdaje mi się słuszne tak czynić, jak lekarze;
Dając lekarstwo dzieciom w piołunu pełnej czarze,
Najpierw dokoła puchar omażą złotym miodem,
Aby kapryśne wargi przynęcić przez osłodę,
Razem zaś, oszukawszy w języku małą dziatwę,
Dają jej połknąć leki, złe w smaku i niełatwe,
I tak podstępem, z tkliwej płynącym o nie pieczy,
Podadzą dziecku piołun, co dzielnie je wyleczy.
Tak też ja, gdy gorzka wydaje się nasza nauka
Tym, którzy nie przywykli jej śladem pr…

Mit Adonisa - Narodziny, Dojrzewanie i Śmierć Synów Bożych = Odzwierciedleniem Naturalnych Cyklów Przyrody. Część II

Obraz
"Nie przeznaczono Wam żyć jak zwierzęta, Lecz poszukiwać wiedzy"

(Część I - Tutaj*)Słyszeliście kiedyś o tzw. "Ogródkach Adonisa"? Jak pisałam wcześniej, Adonis był bóstwem roślinności a szczególnie zboża, nie powinny zatem dziwić archaiczne obrządki magiczne mające na celu przyspieszenie wyrastania i powrót do życia roślin na zasadzie magii homeopatycznej czy też naśladowczej. Ten rodzaj zabobonnych praktyk nadal jest stosowany w wielu regionach świata, wędruje również każdego roku za pośrednictwem tzw. neopogaństwa, także na Zachodzie, w formie świąt związanych z przesileniami: zimowym i wiosennym. Niestety - pomimo całego piękna folkloru, pewna część ludzi po dziś dzień wierzy, że - magia - w takiej postaci jak choćby w H. Potterze, jest realna, pomimo iż prawa natury mówią wyraźnie... nic nowego pod słońcem, wszystko w zgodzie z prawami fizyki, w zgodzie z odwiecznymi cyklami i elementami. A żeby było śmieszniej, owa wiara w magię praktyczną, cechuje nie tylko …