Posty

Wyświetlanie postów z 2013

"Prehistoryczna Bogini Nieba: Archeomitologia i Astrologiczny Język Neolitycznej Europy" - dr Mara Keller i Joan Marler. Część II

Obraz
Część II
(Część I - TUTAJ)~  Polityka: Imperatywy Neolitycznej Świadomości  ~


Studia poświęcone odkryciom naukowym pani M. Gimbutas mają głęboko wyzwoleńczy, emancypacyjny (w prawdziwym tego słowa znaczeniu - nie zaś pokrętnym męskim wydaniu skrytym za rzekomym "feminizmem" - B.S.) i transformujący wpływ na pracę zachodniego naukowca, jak i astrologa. Do tej pory jedynym sposobem duchowego odnoszenia się do nieba, był kontekst hinduskiej tradycji shakta ("shakta" = "doktryna Bogini", jako ostatecznej kosmicznej zasady / arche). Na szczęścieludzie zIndiiuparciepodtrzymują kult Bogini przy życiu — pomimo siedmiu obrazoburczych wieków prześladowań przez wyłącznie męskie-monoteistyczne kulty islamistów oraz Chrześcijan — i do dnia dzisiejszego, gwiazdyi planetywciążnazywane sąaspektamijejolśniewającociemnego,partogenetycznego ciała. Jako jedynana świeciereligia, Hinduizm (pomimo równie mocnego nakierowania na męskie kapłaństwo, jak ma to miejsce na Zachodzie)…

"Prehistoryczna Bogini Nieba: Archeomitologia i Astrologiczny Język Neolitycznej Europy" - dr Mara Keller i Joan Marler. Część I

Obraz
Poniższy tekst jest zapisem seminarium, pt: "Bogini Prehistorii: Archeomitologia" - drMaryKelleri JoanMarlerzCalifornia Institute ofIntegralStudies, odnoszący się bezpośrednio do nauczania Mariji Gimbutas, a dokładniej prof. Marija Gimbutienė, amerykańskiej archeolog pochodzenia litewskiego, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego; badaczki religii i kultur neolitycznych i epoki brązu Starej Europy (zgodnie z terminem, który wprowadziła do archeologii) oraz autorki teorii kurhanowej. Jej publikacje wprowadziły nową perspektywę do archeologii, poprzez połączenie tradycyjnej metody archeologicznej z lingwistyką i interpretacją mitologii. Jej działalność naukowa, a zwłaszcza teoria o egalitarnej strukturze społecznej w Europie epoki Neolitu oraz centralnej materialnej i duchowej pozycji kobiet, stała się kluczowa dla studiów matriarchalnych i ruchu Bogini. Gimbutas jest jedną z głównych przedstawicielek archeologii feministycznej. Odsyłam do strony www poświęconej prof. M. Gi…