Posty

Wyświetlanie postów z 2016

"Solar (deity) origins of the Twelve Days of Christmas and Christianity"

Obraz
Source of text

The number twelve has a strange significance in the reckoning of time:


There are twelve solar months, corresponding roughly to twelve zodiacal houses along the sun’s ecliptic path. In the Christian myth, Christ is followed by 12 apostles.

There are traditionally twelve ‘hours’ of daylight, as reckoned by sun-dials, and hence we derive our twenty four hours of daylight and night which comprise our unit of one solar ‘day’. This is known as ‘apparent solar time’, as compared to the clock-time we tend to keep in modern times, known as ‘mean solar time’.

There is a difference of roughly twelve days between the old ‘Julian’ and newer ‘Gregorian’ calendric systems in use in Europe and Asia Minor. These changes were instituted to prevent the celebration of Easter (calculated based on the Jewish Lunar calendar) from creeping further away from the Spring Equinox into summer.

There are twelve days marking the traditional European and Eastern ‘Christmas’ or ‘Yule’ festi…

"Opowieść o dwóch antyutopiach" ~ Francis Fukuyama. Nieuchronna droga w przyszłość czy upadek na wieczność? Część V

Obraz
~  Geny a hetero - i homoseksualizm  ~

Istotnym obszarem, w którym coraz większa wiedza z zakresu genetyki ma i będzie miała ważne implikacje polityczne, jest seksualność. Niewielu ludzi zaprzeczy tezie, że seksualność ma silne korzenie biologiczne, w porównaniu z kwestią rasy jest też dużo więcej argumentów świadczących o wpływie biologii, nie zaś środowiska, na różnice między mężczyznami a kobietami. Grupy rasowe i etniczne (między którymi granice są często nieostre) wykształciły się ostatecznie dopiero w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat - w skali ewolucji jest to króciutka chwila - zróżnicowanie płciowe zaś występuje od setek milionów lat, pojawiło się ono na długo przed powstaniem gatunku ludzkiego. Mężczyźni i kobiety różnią się pod względem fizjologicznym, genetycznym (kobiety posiadają parę chromosomów X, mężczyźni - zestaw XY) oraz neurologicznym. Jeden z ważnych odłamów współczesnego feminizmu przyjmuje za pewnik, że wszelkie różnice płciowe kończą się na poziomie …

"Rozmyślania" - Marek Aureliusz. Część VI

Obraz
KSIĘGA SZÓSTA


1.  Istota wszechświata jest podatna i łatwo daje się kształtować. A rozum, który nią kieruje, nie ma w sobie samym żadnego powodu do robienia złego. Albowiem nie tkwi w nim przewrotność ani on w niczym nikogo nie krzywdzi i nic też z jego strony nie doznaje urazy. Wszystko zaś dzieje się i uskutecznia po jego myśli.
2.  Niech ci to nie sprawia różnicy, czy na mrozie lub upale spełniasz swój obowiązek ani czy śpiący, czy dostatecznie wyspany, ani czy cię ganią, czy chwalą, ani czy na śmierć się narażasz lub na coś innego. Jednym bowiem z działań życiowych jest i to, stosownie do którego umieramy. Korzystne więc jest i do tego przysposobić teraźniejszość.
3.  Patrz w głąb rzeczy. A żadnej sprawy ani jakość właściwa, ani wartość niech nie uchodzi twej uwagi.
4.  Wszystkie rzeczy zmysłowe wnet ulegają zmianie i albo znikną dymem, jeżeli materia jest jednolita, albo rozprószą się pyłem.
5.  Rozum rządzący wie, w jakim jest stosunku do innych rzeczy i co robi za pośrednictwem jaki…