Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2011

"Souad - Kobieta Spalona Żywcem" - Część II

Obraz
Część II

"Hanan"


Był strach przed śmiercią i żelazną bramą, zamykającą nas i ogra­niczającą naszą egzystencję - egzystencję córek pozostawionych przy życiu, istot podległych. Mój brat Assad chodził do szkoły z torni­strem. Mój brat Assad jeździł konno, chodził na spacery. Mój brat Assad nie jadał z nami posiłków. Wzrastał, jak musi wzrastać męż­czyzna, wolny i dumny, obsługiwany niczym książę przez przebywa­jące w domu dziewczyny. Uwielbiałam go jak księcia. Grzałam mu wodę na kąpiel, kiedy był jeszcze mały, myłam mu głowę, opiekowałam się nim jak bez­cennym skarbem. Nie wiedziałam nic o jego życiu poza domem, nie wiedziałam, czego uczy się w tej szkole, co widział i co robił w mie­ście. Czekaliśmy, aż osiągnie wiek małżeński: ślub tak jak naro­dziny syna - to jedna z niewielu rzeczy, które nabierają znaczenia w rodzinie.

Assad był ładny. On i ja byliśmy sobie bliscy, kiedy był dzieckiem, na tyle, na ile można być sobie bliskim w mojej rodzinie. Był między nami tylko rok różn…

"Souad - Kobieta Spalona Żywcem" - Część I

Obraz
"Miałam na sobie ogień"  (fragmenty) Jestem dziewczyną, a dziewczyna musi chodzić szybko, z głową po­chyloną ku ziemi, tak jakby miała liczyć własne kroki. Nie może pod­nosić wzroku, nie powinna nigdy spoglądać na prawo czy lewo, bo gdyby jej oczy napotkały spojrzenie jakiegoś mężczyzny, cała wioska uznałaby ją za charmuta. Gdyby jakaś zamężna sąsiadka, stara kobieta lub ktokolwiek inny spostrzegł ją całkiem samą na ulicy, bez matki, starszej siostry, owie­czek, snopka siana czy kosza z figami, także będą o niej mówić: char­muta. Aby nie patrzeć pod nogi, ale prosto przed siebie, aby wejść do sklepu, aby wydepilować się i nosić biżuterię - dziewczyna musi wyjść za mąż.
Jeśli dziewczyna nie ma męża, a może go mieć, kiedy już ukończy czternaście lat - tak było w przypadku mojej matki - cała wioska zaczyna sobie z niej kpić. Jednak żeby wyjść za mąż, dziewczyna mu­si czekać na swoją kolejkę w rodzinie. Najpierw trzeba wydać najstar­szą córkę, po niej dopiero następne. W domu moje…

"Dzieje sześciu pojęć" - Władysław Tatarkiewicz; Część II

Obraz
Następujące nazwy estetyki będą wielokrotnie używane w dalszych rozdziałach tej książki:

(1) Sztuka była niegdyś nazwą zdolności człowieka, mianowicie zdolności wytwarzania przedmiotów potrzebnych człowiekowi; dziś jest raczej nazwą zbioru tych przedmiotów. Znaczenie więc ; jej nie tylko zmieniło się, ale weszło do innej kategorii: z kategorii (f) przeszła do kategorii (d).

(2) Piękno jest nazwą własności (kategoria (i)); mianowicie gdy mowa o pięknie dzieła sztuki czy krajobrazu; w luźniejszej mowie używane jest również tak, że oznacza rzecz piękną (kategoria (a)), przedmiot posiadający własność piękna.

(3) Przeżycie estetyczne jest nazwą czynności psychicznych (c).


(4) Forma oznacza najczęściej nie same rzeczy, lecz układ części i wzajemny ich stosunek; jednakże w niektórych przypadkach jest nazwą przedmiotu widzialnego, dotykalnego, dającego się wziąć do ręki. Czyli waha się między kategorią (i) a kategorią (a).


(5) Poezja również nie jest nazwą jednoznaczną. Jest bądź nazwą zbiorową, …

"Bogowie, groby i uczeni" - C. W. Ceran; Część II (wybrane fragmenty)

Obraz
II. MASKA AGAMEMNONA

Są ludzie, których życie jest nagromadzeniem tylu nieprawdopodobnych sukcesów, że późniejszy  biograf musi czuwać nad swym piórem, aby nie popaść w literacką egzaltację i już na samym  początku nie wyczerpać wszystkich superlatywów, które później okażą mu się tym potrzebniejsze.  Ale są i takie żywoty ludzkie, które od początku do końca przebiegają niejako w superlatywach.  Takie właśnie były koleje życia Henryka Schliemanna. Jego niezwykły charakter staje się coraz  bardziej zdumiewający, a wielkie odkrycia archeologiczne osiągają trzy punkty szczytowe.  Pierwszym było odnalezienie „skarbu Priama”. Drugim stać się miało odkopanie grobów  królewskich w Mykenach. Jednym z najbardziej ponurych, a zarazem najbardziej podniosłych rozdziałów greckiej historii, w  którym ukazują się nam ludzie starożytnej Grecji, ludzie pełni niskich namiętności, jest historia  Pelopidów w Mykenach, historia powrotu i śmierci Agamemnona. Dziesięć lat stał Agamemnon  pod Troją. Egist umi…