Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

"Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych" ~ Fryderyk Nietzsche (Cz. 1/8)

Obraz
1.


Nabyta  roztropność. — Wszystkie rzeczy,
które długo żyją, przesiąkają z wolna do tego
stopnia rozumem, iż ich pochodzenie od nierozumu
staje się dlatego nieprawdopodobnem. Czyż nieomal
każda dokładna historya jakiegoś powstawania nie
brzmi dla uczucia paradoksalnie i zdrożnie? Nie
popadaż dobry historyk ustawicznie w  sprzeczności?


2.

Przesąd  uczonych. — Słusznie utrzymują
uczeni, iż ludzie wszystkich czasów żyli w mniemaniu,
że wiadomo im, co jest dobrem a co złem, co
jest chwalebnem a co nagannem. Jest to wszakże
przesądem uczonych, jakobyśmy obecnie wiedzieli to lepiej
od którejkolwiek innej epoki.


3.

Na wszystko przyjdzie czas. — Człowiek,
oznaczający płeć wszech rzeczy, nie przypuszczał,
że się bawi, lecz że wniknął głęboko w ich
istotę: — olbrzymi zakres tego błędu poznał bardzo
późno i snadź nie całkiem jeszcze. — Tak samo
wszystko, co istnieje, uczynił człowiek zależnem od
morału i zarzucił światu na barki znaczenie etyczne.  Kiedyś będzie to miało jota w jotę tę samą
wartość…

Świat jest pełen symboli: K (Część III)

Obraz
1.  Kosa - Kosiarz - Kostucha


Jest to dwojaki symbol, którego znaczenie w zależności od kontekstu zmienia się. Od czasów najdawniejszych, pogańskich, odgrywa kluczową rolę w kulcie płodności oraz był jeszcze do niedawna najważniejszym elementem (narzędziem) podczas żniw, kojarzył się więc z plonami, obfitością. Z drugiej jednak strony, jako symbol niszczącego wszystko czasu i śmierci. Kiedy zaraza dżumy zbliżyła się do Europy w okresie między 1665 a 1666 r., co piąty mieszkaniec uległ epidemii. Śmierć przychodząca znienacka, falami, nieubłaganie ukazując cały proces umierania, stała się integralną częścią życia codziennego, tak że artyści zaczęli przedstawiać śmierć jako trupa lub szkielet odziany w czerń (kolor śmierci w zachodniej kulturze, lecz także "sił ciemności", które kryją się w mroku, za zasłoną niewidzialnej tajemnicy), który przedstawia rozpad ciała ziemskiego, doczesnego. Jest ucieleśnieniem najgłębszych ludzkich lęków: strachem przed zniszczeniem i nicością.

K…

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part II)

Obraz
Part II 

Original text by Iranian author: ,Ahreeman X'*
7.  Devolution of Gender in Persia
Multi Genderism was a norm in Ancient Persia. Multi Genderism and Various Verity of Genders, were a fact of life since The Ancient Civilizations (Pre Vedai) Era (6000 BC - 2000 BC). As I have stated before, in ancient times, Iranians did not have the present moral taboos! In Iranian society, had existed: Male, Female, Both Female and Male (Bi Gender), Neither Female nor Male (Neuter), Gay, Lesbian, Transgender, Transvestite and various other types of Gender Identities.

So were the Gods and Goddesses. We had:

Male Masculine Gods (Ahreeman)
Female Feminine Goddesses (Anahita)  -- Interesting text about: Here*
Bi Gender Goddesses (Mitra)
Neuter Gods (Zurvan)
Male Feminine Gods (Indira)
Female Masculine Goddesses (Allatum), etc.

So you see issues such as gender bigotry, sexism, racism and slavery did not exist in the Pre Islamic Iran. All of these issues had entered Iran with... Islam!

Iranian Gods and God…