Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2013

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Obraz
Część II(Część I -- TUTAJ)

Z pracy:  "Zdrowie bez leków: Poradnik Samoleczenia"
autor:  Andrzej Żak
(znany terapeuta, bioenergoterapeuta, zajmuje się także ziołolecznictwem, hydroterapią i akupresurą, a także chińską medycyną praniczną).


Moczenie nocne
Występuje często u dzieci pobudliwych, emocjonalnie reagujących na problemy życia codziennego. Jeśli wykluczymy choroby pęcherza i nerek, a także nadmierne picie przed snem, powinniśmy zadbać o większą higienę psychiczną dziecka. Dotyczy to m.in. oglądania scen drastycznych w filmach, zbyt długiego przesiadywania przed komputerem itd. Oprócz podawania ziołowych środków uspokajających (melisa, dziurawiec) dobrze jest także skorzystać z dobrodziejstwa akupresury. (Rys. powyżej) Najpierw uciskamy przez 30 sekund punkt G, następnie ruchami okrężnymi masujemy go w prawo i w lewo po minucie.

Możemy także skorzystać z właściwości punktu antystresowego, usytuowanego w połowie wewnętrznej części podbródka (Rys. poniżej). Aby znaleźć punk…

"Narodziny Filozofii" - Giorgio Colli (fragment)

Obraz
I:   Szaleństwo jest źródłem mądrości

Źródła filozofii greckiej, a tym samym całej myśli zachodniej, wciąż pozostają nieodgadnione. W nauce tradycyjnie utrzymywało się przeświadczenie, że filozofię zapoczątkowali Tales i Anaksymander; dopiero w XIX wieku próbowano doszukać się jej wcześniejszych źródeł w legendarnych kontaktach archaicznej Grecji z kulturami Wschodu, z myślą egipską i indyjską. Niczego w tej kwestii nie udało się uściślić, poprzestano zatem na stwierdzeniu, że były to zjawiska równoczesne i że zachodzą między nimi analogie.

Tymczasem epoka, w której pojawiła się filozofia grecka, wcale nie jest tak znacznie od naszych czasów odległa. To Platon po raz pierwszy nazwał "filozofią", czyli umiłowaniem mądrości, swoje rozważania, te swoje wywody wychowawcze, których nieodłącznym środkiem wyrazu był zapis, literacka forma dialogu. Ale Platon obdarzał przy tym podziwem czasy minione, ten dawny świat, na którym jeszcze naprawdę żyli "mędrcy". Mimo to jedna…

"Mikołaj Fiodorow i jego „filozofia wspólnego czynu" - Julia Żylina-Chudzik. Część IV

Obraz
Część IVAKTYWISTYCZNA ESCHATOLOGIA~  Wskrzeszenie immanentne, warunkowość Apokalipsy i apokatastaza  ~


„Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, głosi ostatni człon Symbolu Wiary, i taka jest też wspólna wiara chrześcijaństwa” - pisze S. Bułgakow. Dla Mikołaja Fiodorowa, który wyjątkowo często podkreślał religijne podłoże swojej filozofii, zaś ideę wskrzeszenia zmarłych uczynił jej newralgicznym punktem, nie wystarcza jednak ani sama wiara, ani samo oczekiwanie. Wzmacnia on nadzieję zmartwychwstania, czyniąc z niej imperatyw wyznaczający aktywne chrześcijaństwo, a zarazem nadający temu ostatniemu określony - konkretny, czynny, supramoralny - charakter. Konkretność fiodorowskiego ideału uwydatnia się - jak już pisaliśmy w pierwszym rozdziale niniejszej pracy - za sprawą słów, którymi posługuje się myśliciel. Warto szczególnie zwrócić uwagę, na sporadyczność występowania słowa „zmartwychwstanie” (ros. воскресение), które w Filozofii wspólnego czynu w większo…