Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2017

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

Obraz
Original text by Iranian author: ,Ahreeman X'*

Introduction


We live in a period which the Islamist Regime does not teach the true history of Iran in our schools. We live in a period which Iranian history school-books, after a quick few pages on our thousands of years of history, begins the history of Iran by the date which Islam enters our land. Mullahs' version of Iranian History starts on 651 AD AIOG (1st Arabo-Islamic Occupational Government) of Iran. Our main history starts on 1979 AD AIOG (2nd Arabo-Islamic Occupational Government) of Iran. Over 3 decades of brainwash, book burnings and twisting the history of Iran goes on with no end in sight. Whatever valuable and accurate history books that we had, have been collected and burned, also they do not allow the publishers to re-publish these books, so the history of Iran is out of print. The students do not have a shred of knowledge about their history or identity! Arabo-Islamization of Iran is in process with the speed of li…

"Płaskowyż Edenu: W poszukiwaniu pierwotnego drzewa życia" ~ Terence McKenna (wybrane fragmenty)

Obraz
Tajemnica ludzkiej świadomości i unikalnej zdolności do autorefleksji jest w dużej mierze pokłosiem komunikacji z niewidocznym umysłem, który szamani odnajdują w duchu żywego świata natury. Typowe dla kultur szamańskich (rdzennych Terran) poznawanie tej tajemnicy nadal stanowi godną uwagi alternatywę dla życia w kleszczach samoograniczającej się kultury materialistycznej. Jedynie od nas zależy, czy będziemy poznawali te mało znane wymiary naszego istnienia, czy też poczekamy aż postępująca dewastacja naszej planety uczyni te poszukiwania mało znaczącymi lub niemożliwymi.

Istnieje bardzo bliska i ścisła zależność pomiędzy tłumieniem naturalnej człowiekowi fascynacji odmiennymi stanami świadomości, a obecną sytuacją stanowiącą zagrożenie dla wszelkich form życia na Ziemi. Tłumiąc bowiem dostęp do szamańskiej ekstazy, automatycznie odcinamy się od odświeżających zasobów emocji, płynących z głębokiego, niemal symbiotycznego związku z Ziemią. Następstwem tego jest pojawianie się licznych p…