Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2016

"Sex, free will, reincarnation and the use of force: How Christian Church fights with changes, to control the human spirit and create a world without God other than created on their (priests) likeness" ~ Helen Ellerbe. Part 1

Obraz
Part 1
(selected parts from book: "The Dark Side of Christian History" by Helen Ellerbe)

The Church formulated its doctrine regarding sex, free will and reincarnation in response to early heretics. In each case, it chose ideological positions which best justified Church control over the individual and over society. The Church also developed a doctrine which justified its use of force in order to compel obedience. It was not long before the Church needed that doctrine to defend its violent suppression of heresy.

"Heresy"comes from the Greek hairesis meaning "choice." In the early centuries there was much to choose from within Christianity — and consequently, many... "heresies". Gnostics were joined by Marcionites, Montanists, Arians, Sabellians, Nestorians, Monophysites, the Copts in Egypt, the Jacobites in Syria, and the Armenian Orthodox Church in disagreeing with the Catholic Church. The heresies surrounding Pelagius, Origen, and the Donatists …

"Fizyka a filozofia" ~ Werner Karl Heisenberg. Część III

Obraz
Przekład Stefana Amsterdamskiego

Część III

(Część I - Tutaj*)
(Część II - Tutaj*)
"Narodziny Nauki o Atomach a Teoria Kwantów"

Pojęcie atomu jest bez porównania starsze od nauki nowożytnej, która powstała w XVII stuleciu. Pojęcie to wywodzi się z antycznej filozofii greckiej. Było ono centralnym pojęciem materializmu Leukipposa i Demokryta. Współczesne interpretacje zjawisk mikroświata niewiele mają wspólnego z prawdziwie materialistyczną filozofią. Można właściwie powiedzieć, że fizyka atomo­wa sprowadziła naukę z drogi materializmu, którą kro­czyła ona w dziewiętnastym stuleciu. Z tego względu interesujące jest porównanie pojęcia atomu występują­cego w filozofii greckiej z funkcją i sensem tego poję­cia w fizyce współczesnej.

Idea najmniejszych, niepodzielnych, ostatecznych ce­giełek materii pojawiła się po raz pierwszy w początko­wym okresie rozwoju filozofii greckiej, w związku z kształtowaniem się pojęć materii, bytu i stawania się. Za pierwszego przedstawiciela tego okresu …

"Koncepcje człowieka w filozofii taoistycznej" ~ Anna Iwona Wójcik. Część II

Obraz
Przy okazji polecam posty pokrewne:

"Taoizm - w poszukiwaniu nieśmiertelności" ~ Martina Darga

Tradycyjna Chińska Medycyna (TCM) Shinto: Droga ustanowiona przez bogów! Część I tego tekstu

II: Mistycyzm Zhuangzi
W III w. p.n.e. pojawia się pierwsza, klasyczna interpretacja taoizmu. Zhuangzi pisze Zhuangzi, która później znana będzie również jako Nanhua Zhengjing ("Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu"). Pięknym, literackim stylem zostaje tu wyłożona filozofia mistycznego naturalizmu. Filozofia człowieka z jaką mamy tu do czynienia jest nie tylko kontynuacją idei Laozi, lecz również jest jej istotnym wzbogaceniem. Wiele starych idei zostaje opracowanych w nowy sposób.

I tak, człowiek podobnie jak u Starego Mistrza, jest częścią natury. Dla Zhuangzi nie oznacza to jednak jedynie współistnienia, lecz rozumiane jest jako pełne zjednoczenie z naturą. Idea zgodnego ze światem, harmonijnego podążania sobie właściwą drogą (dao) przekształca się w postulat "stopienia się w je…