"Energia Piramid (Pyramid Power)" - Dr G. Pat Flanagan. Część I


"Posiadanie wiedzy jeśli nie jest połączone z jej ujawnieniem i wyrażaniem w działaniu, jest niczym gromadzenie drogocennych kruszców - rzeczą próżną i głupią. Wiedza, tak jak bogactwo, przeznaczona jest do użytkowania. Prawo użytkowania jest uniwersalne, a ten który narusza go cierpi z powodu konflikt z siłami przyrody. Badanie energii życiowej i sił życiowych trwa od tysięcy lat. Idea istnienia takiej energii trapiła uczonych, filozofów i przywódców religijnych przez wieki. Współczesne badanie tych energii można poprawnie przypisać obszarowi parafizyki, gdyż wiele odkryć leży na pograniczu zjawisk fizycznych i psychicznych. Gdy opisane eksperymenty zostaną wykonane tysiące razy przez tysiące ludzi i wszystkie prawa rządzące ich genezą i zastosowaniem będą znane, to wtedy może staną się częścią przedmiotu fizyki. Badanie tych energii ma fundamentalną wagę dla człowieka w zrozumieniu siebie samego i swego miejsca jako duchowej istoty w bezmiernych obszarach kosmosu. Połączenie Wschodu i Zachodu, tj. Duchowego i Fizycznego, doprowadzi do podniesienia świadomości człowieka o sobie samym i o powiązaniach z jego braćmi. Jeśli człowiek ma żyć w pokoju z sobie podobnymi musi rozwijać dalsze zrozumienie samego życia oraz energii związanych z życiem. Wówczas może on lepiej zrozumieć swoje miejsce we wszechświecie".
~ Dr G. Pat Flanagan


Energia piramidy


W końcu roku 1930 Francuz o nazwisku Antoine Bovis odwiedził w czasie urlopu Wielką Piramidę w Gizie. Podczas pobytu w Komorze Królewskiej, Bovis zauważył, że śmieci zawierające nieżywe zwierzątka bywają  nasypane aż pod sufit. Odnalazł całkowicie zmumifikowane, bez śladu rozkładu lub gnicia, niewielkie koty, psy, myszy i inne gryzonie. Gdy Bovis zapytał dozorcę piramidy o nieżywe zwierzęta, ten odrzekł, że zwierzątka i gryzonie zabłąkują się czasami do piramidy i gubią w jej rozległej konstrukcji. Nie mogąc znaleźć z powrotem wyjścia zwierzątka umierają z głodu. Dozorcy piramidy znajdują ciała i wrzucają je do śmieci, które po napełnieniu zakopują i rzecz powtarza się od początku. Proces ten trwa w piramidzie od tysięcy lat. Bovis nie zauważył jednak żadnego odoru rozkładu. Zabrał jednego z niewielkich kotów w blaszanym pojemniku; kot był całkowicie zmumifikowany bez śladu gnicia. Bovis zbadał sporo zwierzątek i odkrył, że wszystkie były doskonale zachowane.

Problem mumifikacji zwierząt zaczął niepokoić Bovisa. Zaledwie wrócił z podróży zdecydował się wykonać eksperyment z modelem piramidy. Zbudował piramidę ze sklejki o podstawie trzech stóp i w miejscu odpowiadającym Komorze Królewskiej umieścił niedawno zdechłego kota. Po kilku dniach Bovis miał doskonale zmumifikowanego kota bez znaku rozkładu. Wówczas rozpoczął serię poważnych, starannych eksperymentów. Umieszczał w piramidzie rozmaitą, łatwo psującą się żywność, a próbki kontrolne umieszczał na zewnątrz konstrukcji. Wiele z pozycji żywnościowych należało do rzeczy bardzo łatwo psujących się, np. tkanka mózgowa, wątroba, mięso parówkowe. We wszystkich przypadkach nie zgłosił żadnego zepsucia żywności umieszczonej w piramidzie. Wszystkie jego próbki kontrolne zostały wyrzucone z powodu zepsucia.

Bovis opublikował swoje wnioski, lecz przez większość czytelników nie został potraktowany na serio. W Stanach Zjednoczonych i w krajach socjalistycznych kilku ludzi potraktowało go poważnie. We Włoszech spółka mleczna pakuje całe swoje mleko w pojemniki mające kształt piramidy. Spółka twierdzi, że jej mleko może być przechowywane przez dowolnie długi czas bez żadnego chłodzenia.

Karel Drbal, czechosłowacki inżynier radioelektryk, przeczytał doniesienie Bovisa i zdecydował się eksperymentować z modelem piramidy w celu określenia tej dziwnej energii. Drbal powtórzył eksperymenty Bovisa i wkroczył w niezbadany obszar w oparciu o swe własne eksperymenty. Głównym problemem w krajach socjalistycznych była możliwość otrzymania dobrej stali tnącej. Ale gdzie jest potrzeba, tam jest wyjście. Drbal zaciekawił się, czy ta tajemnicza energia może mieć wpływ na żyletki. Jako młodzieniec służył w armii i robił swym przyjaciołom triki, które działały na każdego z nich. W nocy wykradali oni innym żyletki i umieszczali je na parapecie okna w świetle księżyca, tak aby spolaryzowane promienie księżyca padały na ostrza. Byli oni oswojeni z tym, że z rana żyletki były tępe mimo braku fizycznego śladu. Drbal zainteresował się jak energia piramidy może podziałać na żyletkę. Ogolił się kilkakrotnie żyletką i wtedy umieścił ją wewnątrz małej, o podstawie sześciu cali piramidy wykonanej z kartonu. Po pewnym czasie wypróbował żyletkę i stwierdził, że była znów ostra. W dalszym ciągu po goleniu umieszczał żyletkę w piramidzie i stwierdzał, że mógł golić się jedną żyletką 200 razy.

Wkrótce wszyscy jego przyjaciele ostrzyli żyletki w piramidzie. Wieść się wkrótce rozeszła i żołnierze zaczęli budować własne "piramidowe" urządzenia do ostrzenia żyletek. Pod naciskiem przyjaciół Drbal zgłosił patent na swe "piramidowe" urządzenie do ostrzenia żyletek. Po wielu wykrętach otrzymał on patent o numerze 91304 zatytułowany "Piramida Cheopsa jako urządzenie do ostrzenia żyletek". Drbal nie miał pojęcia co stało się z żyletką w piramidzie, lecz znał teorię mówiącą, że struktura krystaliczna ostrza została w trakcie golenie zdeformowana i że energia piramidy wywierała na tę strukturę wpływ odmładzający, dopóki ostrze nie zostało fizycznie uszkodzone.Energia psychotroniczna


Czescy uczeni intensywnie badają energię piramidy i inne postacie "energii kształtu". Robert Pavlita, czeski inżynier wystąpił z szeregiem urządzeń, które nazwał "psychotronicznymi generatorami". Urządzenia te przypominały współczesne rzeźby wykonane z metalu, drewna i papieru. Co najmniej jeden amerykański uczony odwiedził Pavlitę, sprawdził jego generatory, lecz nie mógł wykryć żadnego oszustwa. Twierdzi się, że rozmaite generatory mogą wytwarzać ruch mechaniczny, oczyszczać wodę i przyciągać magnetyczne i niemagnetyczne cząstki, nawet w wodzie!

Uwaga:  Znalazłam na You Tubie archiwalny film sprzed wielu dekad traktujący o wykorzystaniu ludzkiego pola magnetycznego w celu przemieszczania różnych obiektów -- [LINK]. Wszystkie ukazane na nim eksperymenty są autorstwa Roberta Pavlity (w wykonaniu jego córki). Polskojęzyczny film z angielskimi napisami (Interesting movie about Robert Pavlita experiments in the range of telekinesis).

Czesi trzymają w największej tajemnicy te urządzenia i nie ujawnili nic co mogłoby być należycie ocenione. Mogłoby to pokazywać, że kształt piramidy jest kluczem do tych urządzeń. Zostałem poinformowany o rozkazie, który obowiązywał podczas II Wojny Światowej wszystkich amerykańskich pilotów stacjonujących w Egipcie. Wszyscy piloci wiedzieli, że nie wolno latać nad Wielką Piramidą, ponieważ w przeciwnym wypadku instrumenty pokładowe dostawały "bzika". Indagowałem pewnego pilota, który to zrobił i stwierdził, że instrumenty jego maszyny całkowicie przestały pracować. Ale także piramida oddziałuje na żywe stworzenia. Niższe insekty w widoczny sposób nie mogą znieść tej energii. Pewna osoba doniosła, że robaki opuszczały mięso jeśli piramida została umieszczona nad robaczywym mięsem. Stwierdziła ona, że robaki uciekały i raczej padały z głodu niż wracały do mięsa.
Badanie Piramid


Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem raport Bovisa opisujący odkrycia mumifikującego oddziaływania kształtu Wielkiej Piramidy. Eksperymentując i mierząc bioenergię neurofonem i rozmaitymi innymi, opisanymi wcześniej urządzeniami, rozpocząłem serię intensywnych eksperymentów dotyczących kształtu Wielkiej Piramidy w celu odkrycia jej wielkich tajemnic. Używając fotografii kirlianowskiej, GSR, różnicy napięcia i pól elektrostatycznych, udało mi się zmierzyć różnice między rozmaitymi piramidami i ich wpływ na żywe organizmy takie jak rośliny i ludzie.

Pierwsze eksperymenty na tym polu dotyczyły zabezpieczenia łatwo rozkładającego się mięsa, takiego jak wątroba, jaj czy mleka. Wyniki tych eksperymentów były bardzo zachęcające. Niezwykłym było uświadomienie sobie, że wykonany z małych kawałków kartonu prosty kształt koncentrował pewien rodzaj energii, która mumifikowała żywność bez jakiegokolwiek zewnętrznego źródła zasilania. Wszystkie moje próbki kontrolne (poboczne) zepsuły się i musiałem je wyrzucić. Bovis i Drbal wskazali w swych raportach, że energia ogniskowała się na poziomie komory królewskiej, tj. ok. 1/3 wysokości powyżej podstawy, w środku piramidy.

Moje własne badania wykazały, że energia ta występuje w całej piramidzie. Mogłem zmumifikować żywność w dowolnym miejscu piramidy. Za pomocą dokładnych pomiarów wyznaczyłem, że maksymalna koncentracja efektu występowała w komorze królewskiej, ale efekt pojawiał się w całej piramidzie.

Dalsze badania przeprowadzone z rozmaitymi materiałami konstrukcyjnymi ujawniło następne wskazówki co do natury badanego przez nas zjawiska. Zostanie opisanych szereg urządzeń służących do pomiaru tej energii. Niektóre z tych urządzeń mierzą wpływ owej energii na inne obiekty, pozostałe zaś są krańcowo wyrafinowanymi urządzeniami różdżkarskimi zdającymi się na ludzki komputer jako odczytujący detektor.

Wypróbowałem rozmaite, inne niż piramida kształty geometryczne lecz nie uzyskałem rezultatów jakie otrzymałem z dokładnym kształtem Piramidy z Gizy. Wszystkie inne struktury geometryczne takie jak stożki, dwudziestościany, dwunastościany, czworościany, ośmiościany, większe gwiazdowe dwunastościany, itd. posiadają swe własności kształtu, lecz nie wywołują one żadnych opisanych efektów przejawianych przez ścisły kształt piramidy. Zostanie teraz podany matematyczny opis podstaw geometrycznych Piramidy z Gizy.
Matematyka Wielkiej Piramidy


Wielka Piramida w Gizie jest dokładną strukturą matematyczną opartą na współczynniku Φ i π. Ponieważ π może być dokładnie wyrażone przez Φ, oprzemy naszą matematykę na Φ.


Święte Cięcie czyli Złoty Podział

Φ tak jak π jest odwiecznym współczynnikiem. Ta mistyczna liczba jest tak stara jak historia. To co jest znane jako zwykły układ liści na łodydze rośliny, przedstawione jest osobliwym układem liczb znanych jako ciąg sumacyjny, zwany również ciągiem Fibonacci'ego.

Kolejne elementy zaczynające się od najmniejszej liczby całkowitej otrzymane są przez dodanie dwóch poprzedzających ich elementów. Zatem: 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,... Ciąg ten określa współczynnik
Φ czyli 1,618033989.., który jest otrzymany przez podzielenie dowolnego elementu ciągu sumacyjnego przez jego poprzednik. Im wyższa jest wartość elementów, tym dokładniejsza jest wartość współczynnika Φ.


Ciąg ten jest nieskończony. Φ jest również znane jako Święte Cięcie. Przedstawia to fakt, że jest ono dokładnym współczynnikiem, według którego możemy podzielić odcinek AC przez B tak, aby AC/AB = 1,618...

Ten magiczny współczynnik stosowany był przez wszystkich wielkich mistrzów Renesansu i jest uważany za najbardziej estetyczny stosunek podziału.Ciało człowieka jest podzielone według tego współczynnika. Diagonale świętych pięcioramiennych gwiazd dzielą się nawzajem według tego współczynnika. Proporcje te występują w całej przyrodzie. π jest następująco wyrażone przez Φ:


Zatem:Niektóre wymiary Wielkiej Piramidy

Pierwotna wysokość  -  5813 cali
Długość podstawy     -  9131 cali
Obecna wysokość (zniszczenie)  -  5496 cali
Krawędź ściany bocznej  -  8684 cali
Apotema od środka podstawy do wierzchołka  -  7387 cali
Kąt nachylenia ściany bocznej względem ziemi  -  51° 17' 14''
Wierzchołkowy kąt dwuścienny  -  76° 17 '32''
Kąt nachylenia krawędzi względem poziomu ziemi  -  41° 59' 50''
Dwuścienny kąt ścian bocznych  -  106° 54'
Wierzchołkowy kąt między krawędziami  -  96°
Obwód podstawy  -  36 524, 24 cale


Powyższy szkic wykonany przez Leonarda Da Vinci przedstawia złoty podział jako podstawę pomiaru ciała ludzkiego. Święta proporcja pojawia się w całej przyrodzie i jest współczynnikiem panującym w Wielkiej Piramidzie.
Pięciokąt i gwiazda pięcioramienna podzielone są wg proporcji złotego podziału
Konstrukcja złotego podziału za pomocą dwóch kwadratów i koła

Rok ziemski wynosi obecnie 365,24 dni!

Suma diagonal podstawy (piramidy) - 25 827 cali

Precesja naszego punktu równonocnego wynosi 25827 lat!

Objętość piramidy  -  90 000 000 stóp³
 
Zajmowany obszar  -  13 akrów²

Masa piramidy  -  5 955 000 ton

Liczba pięć pojawia się w całej piramidzie: pięć boków, pięć kątów. Temperatura wewnątrz Komory Królewskiej wynosi 68
° F. Stanowi to dokładnie 1/5 odległości rtęci wznoszącej się w rurce od punktu zamarzania do punktu wrzenia wody na poziomie morza. Temperatura ta jest również optymalna dla zdrowego i długiego życia. Iloraz apotemy i połowy podstawy Piramidy równy jest Φ.

Na przykład:
7387/4565,5 = 1,6180374
9131/2 = 4565,5

Relacja Złotego Podziału w Wielkiej Piramidzie
Długość krawędzi ściany bocznej Piramidy w porównaniu z podstawą jest o 4,9% mniejsza:  8684/9131 = 0,9509998. Wysokość Piramidy jest o 36,4% mniejsza od podstawy: 5813/9131 = 0,6366224. Wielka Piramida ustawiona jest prostopadle do północy magnetycznej; błąd ustawienia wynosi tylko 4'32'' (patrz rysunek poniżej). Wynosi to na obszarze trzynastu akrów nie więcej niż pół cala.

Piramida w Gizie jest największą układanką świata. Wykonana jest z 2 600 000 bloków granitu i wapienia, każdy z nich jest precyzyjnie wycięty celem umieszczenia w piramidzie. Bloki granitowe w Komorze Królewskiej ważą 600 ton i są wygładzone na obszarze 20 stóp z dokładnością do 0,001 cala. Bloki są tak twarde, że nawet dla wykonania szczerby wymagają nacisku dwóch ton na świder diamentowy. Zewnętrzna powierzchnia piramidy pokryta była na całym obszarze, wynoszącym 21 akrów, wykładziną o grubości 7 stóp wykonaną z wypolerowanego, jak lustro, czystego, białego wapienia alabastrowego.

Piramida w Gizie jest jedyną w swoim rodzaju piramidą na świecie. Jest ona jedyną, w której odkryto szyby wentylacyjne prowadzące do komór. W piramidzie są cztery szyby wentylacyjne, dwa prowadzą do komory królowej, a dwa do komory króla.

Szyby prowadzą do komór z północnej i południowej ściany piramidy. Skrzynia królewska ma dokładnie takie same wymiary jak biblijna Arka Przymierza. Zewnętrzne wymiary skrzyni: długość 89,90568 cala, szerokość 38,69843 cala, wysokość 41,21319 cala. Suma długości, szerokości i wysokości skrzyni równa jest 1/5 sumy długości, szerokości i wysokości samej Komory Królewskiej. Boki mają grubość sześciu cali, a dno siedmiu cali. Widocznie budowniczowie Wielkiej Piramidy znali więcej dokładnych wymiarów Ziemi niż współczesna nauka poznała do Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-1958.

Metr francuski, standardowa miara w Europie, wzorzec systemu metrycznego oparty jest na wielkości Ziemi. Metr francuski ustalono biorąc 1/10 000 000 część kwadratu Ziemi, jaką obliczono od bieguna północnego do równika wzdłuż południka przechodzącego przez Dunkierkę. Jako, że Ziemia nie jest doskonałą kulą, rzeczona odległość nie stanowi prawidłowego kwadratu, zatem nie jest prawidłowe w nauce określać jednostkę miary liniowej z takiej powierzchni. Jeśli podzielimy promień biegunowy Ziemi przez egipski Święty Łokieć, otrzymamy dokładnie liczbę 10 000 000! Zatem "cal piramidowy" stanowi 1/500 000 000 część średnicy biegunowej Ziemi.

Usytuowanie Wielkiej Piramidy w Gizie

Tak więc projektant Wielkiej Piramidy już dawno temu wyprzedził współczesnego człowieka w znajomości jednostki miary opartej na wymiarze Ziemi, a więc znał on jej dokładne wymiary. Wielka Piramida usytuowana jest dokładnie na 31°9' południku na wschód od Greenwich i na 29°58'51'' szerokości północnej. Umiejscowienie to jest niezwykle ważne, jako że przedłużenie południków podzieli masy lądów na Ziemi na równe obszary! Piramida jest ustawiona z dokładnością do czterech minut względem osi biegunowej, czyli północy geograficznej (w przeciągu ost. 20 tyś. lat bieguny geograficzne uległy zmianie, co zdarza się raz na 40 tyś. lat). Usytuowanie to jest nadzwyczaj precyzyjne, gdyż przykładem możliwości współczesnej nauki jest Obserwatorium Paryskie, które ma odchylenie sześć minut od północy geograficznej. Jestem zatem przekonany, że piramida była dokładnie ustawiona na północ geograficzną (gdzie przed dziesiątkami tysięcy lat znajdowała się Hyperborea, mityczny ląd Pierwszej Rasy Ludzkiej - rasy białej, żółtej i czerwonej - zasiedlającej Ziemię) i że wielkie trzęsienie ziemi przed setkami lat, nieznacznie ją przesunęło. Sądzę również w oparciu o opisane dalej następne badania, że północny biegun geograficzny i magnetyczny wówczas dokładnie pokrywały się ze sobą.

Kamienie obudowy piramidy były cięte i dopasowane z taką precyzją, że spojenia, każde o obszarze przeciętnie 35 stóp
², nie są grubsze niż 0,001 cala, a jeszcze pomiędzy każdym kamieniem znajduje się cienka warstwa cementu. Współcześni chemicy analizowali cement, lecz nie byli w stanie sporządzić podobnego, o takiej doskonałości i spoistości jaką ma w Wielkiej Piramidzie.

Z powyższej informacji wynika, że Wielka Piramida w Gizie, została zaprojektowana przez umysły genialne i zbudowana metodami, których nie pojmujemy. Oczywiście wielka budowla nie została zbudowana przez barbarzyńskie plemię w celu pochowania mumii (B.S.: świadczy o tym chociażby fakt iż żadna mumia nie została pochowana w piramidach. Na cóż więc było mumifikować z taką pieczołowitością królów w Dolinie Królów, skrupulatnie oczyszczając ich ciała z organów wewnętrznych, skoro gdyby zostali pochowani w piramidzie, nie doszłoby nigdy do ich rozkładu?). W rzeczywistości rzekome barbarzyńskie plemię, które zbudowało Piramidę mogło posiadać wiedzę matematyczną przypisywaną tylko Pitagorasowi, już na kilka lub więcej tysięcy lat przed Nim.
Popularne posty z tego bloga

"Wędrówka Dusz" - dr Michael Newton. "Śmierć nie jest ciemnością, lecz światłem". Część I

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!