Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? - Peter Rüegsegger

[Jest to rozdział z książki Ericha von Dänikena: "Scheda po bogach", wydawnictwa Prokop z 2001 r. w przekładzie Małgorzaty Gawlik. Tekst zamieszczam wyłącznie w celach promocyjnych oraz jako komentarz do zamieszczonych w poście filmów.]Podstawowe tezy Ancient Astronaut Society sformułowano w następujący sposób:

a) w czasach prehistorycznych Ziemię odwiedzili przybysze z Kosmosu
albo
b) współczesna cywilizacja techniczna na naszej planecie nie jest pierwszą
albo
c) możliwa jest kombinacja obu tych ewentualności.

Wyciągając wnioski per analogiam, można dojść do całkiem podobnych sformułowań. Każdy żywy organizm powtarza w swym rozwoju indywidualnym (ontogenezie) rozwój całego rodu (filogenezę). Krótko mówiąc: ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy. W ten sposób w połowie ubiegłego wieku zoolog Ernst Haeckel sformułował "prawo biogenetyczne"
Według niego, każda żywa istota od chwili poczęcia aż do śmierci w błyskawicznym tempie przechodzi przez wszystkie stadia ewolucji, jakie były jej udziałem zanim osiągnęła swoją obecną postać. 
A ponieważ ewolucja nadal się nie zakończyła, moim zdaniem, skupiając uwagę na życiu pojedynczej istoty, można wyciągnąć wnioski o dalszym przebiegu ewolucji, czyli zajrzeć w przyszłość. A skoro tak, prawo Haeckla można uzupełnić w następujący sposób: ontogeneza powtarza i przewiduje "filogenezę".
Jako przykład naszej akrobatycznej analogii rozpatrzymy ontogenezę człowieka, ponieważ to on stanowi obecnie szczytowe osiągnięcie ziemskiej ewolucji, a ponadto zjawisko to dotyczy nas bezpośrednio. 
[Poniższy schemat ukazuje rozwój życia na Ziemi (filogenezę) oraz rozwój indywidualny człowieka (ontogenezę). Ze względów praktycznych, przedstawię je naprzemiennie, z uwzględnieniem czasu w latach', ażeby każdy z Was mógł porównać oba procesy wg. Heackla. W książce znajduje się tabelka, której nie mam możliwości przenieść, stąd ten zabieg].


 

a)  Rozwój życia na Ziemi (filogeneza), pomiędzy 3,5 a 0,5 mld lat temu:

Nastąpiło połączenie ziemskich organizmów prokariotycznych (prymitywnych komórek) z wirusami pozaziemskiego pochodzenia (związek pasożytniczy zamienił się stopniowo w symbiotyczny). Ewolucja organizmów jednokomórkowych do wielokomórkowych w tzw. prabulionie. ;D

b) Rozwój indywidualny człowieka (ontogeneza), ok. 0,75 roku życia:

Zapłodnienie: połączenie żeńskiej komórki jajowej z męską spermą, która tworzy się poza ustrojem kobiety, w męskim organizmie. Rozwój zarodkowy: rozwój istoty, będącej krzyżówką dwóch organizmów, z organizmu jednokomórkowego do wielokomórkowego na drodze nieustannego podziału.

II


a)  - || -  (filogeneza), przed ok. 300 mln lat:

Żywe organizmy przenoszą się z wody na ląd i w powietrze (amfibie / ssaki).

b)  - || -  (ontogeneza), 9 miesiąc:

Narodziny: (odcięcie pępowiny, wydalenie łożyska, samodzielne oddychanie), faza niemowlęca (mleko matki).

III


 a)  - || - (filogeneza), przed 3 do 1 mln lat temu:

Pojawiają się pierwsze Hominidy, Homo erectus.

b)  - || - (ontogeneza), między 1 a 2 rokiem życia:

Nauka chodzenia, przyjęcie pozycji wyprostowanej.

IV


a)  - || - (filogeneza), przed ok. 0,5 mln lat temu:

Pojawienie się Homo sapiens, pierwsze prymitywne narzędzia.

b)  - || - (ontogeneza),  ok. 2 roku życia:

Nauka mówienia. 

V


a)  - || - (filogeneza), przed ok. 100 000 do 50 000 lat temu:

Wyodrębnienie się Homo sapiens sapiens. Powstawanie pierwszych społeczeństw.

b)  - || - (ontogeneza), 3 - 4 rok życia:

Poznawanie własnej świadomości, przyswajanie nowych informacji. Chodzenie.


>>  Część 3 tego dokumentu, pt. "Dowód" została usunięta z niewiadomych powodów przez You Tube
Możecie ją jednak znaleźć na moim Chomiku, do czego gorąco zachęcam:


TUTAJ (PL lektor)


VI


a)  - || - (filogeneza), 100 000 do 50 000 lat temu:

Wtedy też człowiek wszedł w animistyczną fazę swego rozwoju (powstawały pierwsze obrazy naskalne, pochówki oraz wierzenia).

b)  - || - (ontogeneza), 4 - 6 rok życia:

Faza magiczna. Wiara w Świętego Mikołaja, wróżki, elfy oraz "niewidzialnych przyjaciół".

VII


a)  - || - (filogeneza), 5000 lat temu (okres historyczny):

Rozwój cywilizacji (rozmaite narzędzia, pobieranie nauk od nauczycieli / bogów / powstanie pisma).

b) - || - (ontogeneza), 7 - 15 rok życia (okres szkolny):

Dziecko wchodzi w okres szkolny, uczy się czytać i pisać, poznaje inne dzieci, wchodzi w grupy młodzieżowe, samookreśla siebie.

VIII


a)  - || - (filogeneza), 1400 - 1600 n.e:

Wybitne jednostki, które otworzyły ludzkości drogę do wielkich odkryć: Galileusz, Kopernik, Kolumb (morskie podróże dookoła świata, kolonizacja nowych lądów), wynalezienie druku, nowych lekarstw.

b)  - || - (ontogeneza), 12 do 20 roku życia:

Okres dojrzewania: dojrzałość płciowa, zakończenie procesu wzrostu; poszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy, np. na studiach.

IX


a)  - || -  (filogeneza), 1900 do 2000 roku:

Zróżnicowane, zaawansowane technicznie narzędzia: energia atomowa, komputery, samoloty, rakiety, opuszczenie Ziemi, wyruszenie w Kosmos (lądowanie na Księżycu w 1969 r.).

b)  - || - (ontogeneza), między 20 a 30 rokiem życia:

Wykształcenie zawodowe, osiągnięcie samodzielności, niezależności, pełnoletności (opuszczenie domu rodzinnego, poszukiwanie partnera, podjęcie życia seksualnego).

X


a)  - || - (filogeneza), 2000 - 3000 n.e. i później:

Utworzenie kolonii w Kosmosie, zasiedlenie odległych planet (= koniec pokolenia filogenetycznego).

b)  - || - (ontogeneza), po 30 roku życia:

Założenie rodziny (rodzi się następne pokolenie dzieci i proces zaczyna się od początku).


Usamodzielnienie się ludzkości jest niczym drugie narodziny i stanowi ostateczne odcięcie pępowiny - uwolnienie się od Matki Ziemi; być może wiąże się ono z oderwaniem się od religii i ponownym zjednoczeniu z niebiańskimi mocami, czyli otrzeźwieniem po długiej fazie życia w iluzji. Podobnie jak w dzieciństwie stopniowo rozluźniamy więzi z matką.

Ów błyskawiczny skok w rozwoju filogenetycznym został zapoczątkowany 500 lat temu przez Kopernika. Ale jeszcze przed 50 laty każdy naukowiec ośmieszyłby się, głosząc to, co obecnie niemal każdy człowiek uważa właściwie za pewnik -- życie pozaziemskie jest faktem, w każdej galaktyce znajdują się miliony form żywych istot a nam tylko brakuje na to dowodu.

I tak powoli, aczkolwiek skutecznie, przestajemy postrzegać w ludzkości najważniejszą formę życia we Wszechświecie. Staniemy się też zdolni do takiego sposobu myślenia, który umożliwi nam poznanie i dostrzeżenie skomplikowanych zależności i prawidłowości, tego, że wraz z przemieszczaniem się na inne planety zostaną zrealizowane prawa filogenetycznej płciowości jako program rozprzestrzeniania naszych genów. I jest to czysty wniosek per analogiam.
Patrząc wstecz dostrzegamy, że ziemskie życie na etapie hominidów zostało uszlachetnione lub przynajmniej odświeżone przez zastrzyk pozaziemskich genów, co zainicjowało drugi skok ziemskiej ewolucji (pierwszym było domieszanie wirusów z kosmicznego zasobnika życia we wczesnej fazie powstawania żywych organizmów). To wyjaśnia nam zjawisko brakującego ogniwa -- zadziwiającej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, przy jednoczesnej 99 procentowej zgodności bazy genetycznej: człowiek zajmuje pozycję między zwierzęciem a "Bogiem", odkąd Elohim (= bogowie) podjęli następującą decyzję: "I uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo". Wkrótce my, dzieci "bogów", dorośniemy i rozpierzchniemy się po Wszechświecie w poszukiwaniu partnerstwa... I "Bóg" stanie się dziadkiem. 

Jest jednak pewna lekcja, którą musimy opanować: trzeba zacząć wreszcie poważnie traktować przekazy biblijne i inne mity o powstaniu człowieka, usunąć błędy w przekładzie i interpretacji, właściwie odtworzyć zniekształcone relacje dawnych naocznych świadków, którzy niczym dzieci nie umieli pojąć faktów, odmitologizować je, zamiast nadawać im bajkową otoczkę. Innymi słowy, "bogowie" r z e c z y w i ś c i e zstąpili z nieba i "uczynili" człowieka na drodze manipulacji genetycznej - dodając własny potencjał genetyczny do bazy genetycznej miejscowych istot. Inżynieria genetyczna jest jedną z dziedzin, którą staramy się opanować, prowadząc podobne próby. [Patrz: GMO].

W analogiczny sposób na ogromnej płaszczyźnie filogenetycznej spełni się ontogenetyczna zasada płciowości: w pierwszej fazie ziemskie jajo otrzymało zastrzyk pozaziemskiego nasienia i zostało zapłodnione (z tego aktu wywodzą się wszystkie tradycje religijne ludzi rozsianych po całej planecie). Narodziło się "dziecko" człowiek, który osiągnął właśnie dojrzałość płciową, aby jako żywa "męska gameta" wyruszyć na poszukiwanie mieszkającego gdzieś daleko "jaja", które mógłby zapłodnić.


A na koniec 5 Część tego dokumentu, pt. "Powrót", który TAKŻE, został z you tuba wykasowany (zablokowany) i to we wszystkich językach. Pytanie zasadnicze: Jeśli pozostałe odcinki Ancient Aliens są nadal na you tubie, to dlaczego te dwa (konkretnie) zostały skasowane? Jeśli to tylko BAJKI, jak powtarzają sceptycy, to dlaczego nikt nie kasuje przykładowo bzdet o reptilianach w skórze rodziny królewskiej z Anglii? Albo innych bzdet? Znajdziecie w całości ów odcinek na moim chomiku (także z lektorem PL):

 TUTAJ


Zaznaczam tylko: aby ściągnąć ów dokument, należy wpierw zalogować się na Chomika a potem za pomocą smsa kupić sobie odpowiednią ilość punktów, filmiki te mają przeszło 1 GB pojemności każdy a ja niestety nie dysponuje dużą liczbą punktów aby udostępnić je za darmo.
To tyle :)

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

"Persian Mythology, Gods and Goddesses" (Part I)

"Ulecz się sam" - Andrzej Żak. Część II - Wolność jest jak zdrowie: uzyskuje wartość i stajemy się jej świadomi tylko wtedy, gdy ją tracimy...

Mitologia Indyjska: Mit o powstaniu świata, Bogini Matce i wojnie bogów!